Top Image

SIMULATORGRUPPEN er en faggruppe for alle som har interesse av simulatorer!

SIMULATORGRUPPEN

Hvem er SIMULATORGRUPPEN

SIMULATORGRUPPEN er en faggruppe for personer og foretak med tilknytning til simulatorer og som har intetesse for simulatorer.

Mange av medlemmene i NOORSI er instruktører, og det er flere og flere som har fått interesse for simulatorer.
Alle som har tilknytning til simulatorer kan bli medlemmer.
 

Kort sagt så er medlemskap interessant for alle som er interessert i simulatorer.

Medlemsfordeler


Side Image

Hvem kan bli medlem

SIMULATORGRUPPEN opptar virksomheter og dertil ansatte personer som arbeider med eller har interesse av simulatorer som medlemmer, samt andre som har særskilt interesse av fagområdet simulator og kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av simulatorer bli medlem. Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

Medlemsfordeler
Side Image

Organisering

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år viktige saker som prinsippielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Årsmøtet velger styret i foreningen, som ansetter direktør.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

Side Image

Tilknytning til NOORSI

Medlemskap i SIMULATORFORUM betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.


SIMULATORFORUM er en faggruppe innenfor NOORSI, med egen leder, men følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.


NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for foreningens aktiviteter.

Gå til NOORSI