Medlemsfordeler

Som medlem i SIMULATORGRUPPEN får du en rekke fordeler.

Dersom du jobber med eller har interesse av simulatorer, kan du holde deg oppdatert og være med på å utforme din egen hverdag og fremtid.
STUDIETURER
Studietirer som omhandler simulatorer har vært gruppens viktigste målsetting.

TUNGBILGRUPPEN sammen med SIMULATORGRUPPEN arrangerer turer i inn og utland. Eksempelvis ble det arrangert en fantastisk tur til Gøteborg med omvisning på simulatorsenter og til  Volvo fabrikken i Sverige. Her var det mulig å prøvekjøre Volvo lastebiler i alle varianter på bane. I tillegg ble det arrangert full tur i fabrikken for lastebiler, der man fikk følge et minitog fra første til siste skrue i produksjonen. Meget lærerikt og nyttig, ikke minst sosialt og hyggelig.

Myndighetspåvirkning
Bruk av simulatorer i opplæring er helt avhengig av hva slags tillatelser som blir gitt fra myndighetene. Det har vært en del myndigheter som har vært skeptiske til simulatorer eller har stilt krav om urealistiske store og dyre simulatorer for at de skal kunne brukes i opplæringsøyemed. Som medlem i SIMULATORGRUPPEN kan du være med å påvirke dette ovenfor myndighetene.

Læreplaner
Bruk av simulatorer er ofte nevnt i læreplaneer. Som medlem i SIMULATORGRUPPEN kan du være med og påvirke fremtidige læreplaner slik at simulatorer blir en del av læreplanene og på en rimelig og fornuftig måte.


Som medlem i SIMULATORGRUPPEN får du en rekke fordeler. Dersom du jobber med tungbilopplæring eller YSK / etterutdanning kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid i forhold til at simulatorer kan bli en del av mulighetene, spesielt arbeides det for at også rimeligere simulatorer skal kunne brukes til det som er mulig og aktuelt. Du kan påvirke rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt gjennom det arbeid som gjøres i foreningen. 

Rimelige kurs
Medlemmene i SIMULATORGRUPPEN har de aller beste prisene på instruktør, og kontrollørkurs, samt andre kurs som er relevante i NOORSI skolen. Mange som driver med truck, kraner, tungbil eller YSK ønsker også å drive med truck eller lignende.

Rimelige konferanser
Medlemmene i SIMULATORGRUPPEN har de aller beste prisene på alle relevante fag-konferanser, turer til inn og utland med simulator som tema.

Økomomiske fordeler
SIMULATORGRUPPEN har landets beste avtaler og har skaffet medlemmene de aller beste prisene på eksempelvis læremateriell. Vi har avtaler med alle forlag om de beste rabatter, eksempelvis hos Angerman får medlemmene 25% rabatt. Gode rabatter oppnås også hos, Fokaa, Fagbokforlaget, LSI, MA System og mange andre.

SIMULATORGRUPPEN forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene. På www.materiellportalen finner man materiell til medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

FORSIKRING
Medlemmene får også en rekke andre økonomiske fordeler, herunder skreddersydde forsikringsløsninger for instruktører, som er svært prisgunstige og tilpasset bransjene.

Forsikring. NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring. Forsikringene er skreddersydd instruktørenes og kontrollørenes behov for dekning i sertifiseringsordningen.
 

Hotell-avtale
Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i Tungbilgruppen rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
 

KURSADMINISTRASJON (med mulighet for digitalt kompetansebevis)

SIMULATORGRUPPEN har eget system for kursadministrasjon BRAKOMP gjennom medlemskap i NOORSI. Fornøyde medlemmer kan spare store beløp årlig på å benytte medlemmenes eget system for eksempelvis tungbilskoler og YSK kursholdere.

Sekretariat
SIMULATORGRUPPEN har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.
Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

Synliggjøring av bransjen
SIMULATORGRUPPEN jobber for å synliggjøre simulator-bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som forvalter regelverket. SIMULATORGRUPPENN ivaretar medlemmenes interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering
SIMULATORGRUPPEN har i en årrekke hjulpet medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende simulatorer. Instruktører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kunder! SIMULATORGRUPPEN bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon
SIMULATORGRUPPEN har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, om simulatorer, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer.

Markedsføring
Som medlem i SIMULATORGRUPPEN blir du med i vår søkbare kursdatabase med ulike kurs. Basen blir brukt av firmaer som ønsker kurs av interesse der de enkelt kan finne frem til aktuelle kurs på et aktuelt sted.

Fagmiljø
SIMULATORGRUPPEN har en leder som gjenspeiler gruppens kompetanseområder. Styret skal være sekretariatets rådgiver i fagspørsmål. Fellesskap i SIMULATORGRUPPEN gir fellesskap med andre instruktører gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar. I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning
SIMULATORGRUPPEN ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. SIMULATORGRUPPEN jobber også for dine interesser vedrørende regelverk som er på gang i Europa gjennom kontakt mot Sverige og andre land. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner!
 
Bli medlem!